DAJEMY PRZESTRZEŃ
Waldemar Jan:
w.jan@fil.org.pl
tel.+48 606 924 356
Małgorzata Krakowiak:
m.krakowiak@fil.org.pl
+ 48 664 222 044
Anna Solińska:
a.solinska@fil.org.pl
tel.+48 725 150 081