DAJEMY PRZESTRZEŃ
 
 
 


WSPIERANIE I PROMOCJA III SEKTORA

Od 2015 r. jesteśmy zaangażowani w organizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP)w Katowicach na zlecenie UM Katowice. W latach 2015-2017 realizowaliśmy go wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most". Od 2017 r. przygotowujemy Festiwal samodzielnie. To dwudniowe wydarzenia przypada zwykle we wrześniu w czasie urodzin miasta. Jego celem jest przede wszystkim promocja i wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, czyli III sektora, którego profesjonalizację możemy obserwować od kilku lat. FOP ma także uświadamiać jak różnorodną ofertę działań mają NGO.

MIASTECZKO FESTIWALOWE
Głównym wydarzeniem Festiwalu jest Miasteczko, które od 2017 r. zlokalizowane jest na katowickim rynku. Dzięki temu na jeden dzień serce miasta opanowują katowickie NGO. W ramach Miasteczka – poza możliwością pokazania swojej działalności w namiocie – organizacje mogą zaprezentować się także w strefach: aktywności i zabawy oraz artystycznej. Miasteczko przyciąga więc tłumy mieszkańców, którzy tego dnia poza zabawą, dowiadują się, z jakich usług i wiedzy III sektora mogą skorzystać w swoim codziennym życiu.

EDUKACJA I INTEGRACJA
Festiwal to także okazja do lepszego poznania się jej uczestników, czyli ludzi, którzy tworzą III sektor. Dlatego też sobotnie Miasteczko poprzedzone jest w piątek wydarzeniem integracyjnym, które jest także okazją do wspólnej dyskusji z zaproszonym ekspertem na ważne dla NGO tematy. Bardzo zależy nam bowiem, aby FOP był nie tylko okazją do pokazania się poszczególnych organizacji, ale do wzmacniania całego sektora w oparciu o wymianę wiedzy i integrację.

Regulamin FOP 2018

KONTAKT:
0048 664 222 044 e-mail: fil@fil.org.pl

https://www.facebook.com/katowicefop