DAJEMY PRZESTRZEŃ


GISZOWIECKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

tel.: +48 881 082 831
e-mail: gical.fil@gmail.comDZIAŁANIA DLA I WRAZ Z MIESZKAŃCAMI GISZOWCA

GICAL prowadził DZIAŁANIA DLA I WRAZ Z MIESZKAŃCAMI GISZOWCA. W ramach GICALu współpracowaliśmy bowiem ze wszystkimi innymi, którym los Giszowca jest bliski. Wychodzimy z założenia, że osoby które mieszkają w Giszowcu mają najlepszą wiedzę na temat tego, czego dzielnicy potrzeba. Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację na cykl warsztatowo-szkoleniowy adresowany do mieszkanek Giszowca, którego celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych uczestniczek. Więcej info na naszym profilu FB. Serdecznie zapraszamy. 


WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH I LIDERÓW DZIELNICY
W ramach naszej różnorodnej działalności na Giszowcu WSPIERAMY INICJATYWY LOKALNE I LIDERÓW DZIELNICY poprzez różnorodne działania. W ramach GICAL organizowaliśmy szkolenia, warsztaty i wyjazdy integracyjne. Organizowaliśmy także treningi kompetencji społecznych, które wyposażają osoby w wiedzę i umiejętności potrzebne do realizowania działań na rzecz społeczności lokalnej. Prowadziliśśmy Spotkania Klubu Samopomocowego oraz Klub Młodej Mamy. Organizowaliśmy imprezy integracyjne dla mieszkańców, m.in.: Święto Sąsiada i "Adamki", czyli gry i zabawy dla dzieci z Osiedla Adama, włączaliśmy się w organizację Święta Giszowca i "Industriady". W swojej ofercie mieliśmy także bezpłatne porady prawne dla mieszkańców. Gromadziliśmy i dystrybuowaliśmy informacje o wydarzeniach w dzielnicy. 

PARTNERSTWO Z MOPS W KATOWICACH
Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej działało w ramach projektu “Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, realizowanego przez FIL w PARTNERSTWIE Z MOPS W KATOWICACH. Projekt zakończył się w kwietniu 2015 roku. Był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

KONTAKT:
e-mail: gical.fil@gmail.com, tel. +48 881 082 831

LINKI:
https://www.facebook.com/gical.fil