DAJEMY PRZESTRZEŃ

SZKOLENIA I DORADZTWO
Oferujemy szkolenia i doradztwo w następujących obszarach: rewitalizacja, ekonomia społeczna, animacja lokalna, organizowanie społeczności lokalnej, planowanie i zarządzanie zmianą. Nasi eksperci to doświadczeni trenerzy i wieloletni praktycy w tych dziedzinach.

WIZYTY STUDYJNE I TURYSTYKA
Organizujemy wizyty studyjne, których celem jest pokazania pozytywnej zmiany społecznej i przedstawienie sensu kompleksowej rewitalizacji na podstawie osiedla Nikiszowiec. Oferujemy także turystyczne zwiedzania Nikiszowca i okolicy.

DZIAŁALNOŚC DIAGNOSTYCZNA
Przeprowadzamy badania społeczne wraz z rekomendacją działań na przyszłość. Tworzymy koncepcje działań rewitalizacyjnych. Wspieramy proces powstawania dokumentów strategicznych.
Poszerzona oferta do pobrania tutaj